Beyblade

Beyblade S8 E12: Shield Crash Menace! TV-Y7

Valt battles against Wakiya. Shu vs. Orochi Ginba.